Oferujemy Państwu najnowocześniejszą technologię regeneracji filtrów cząstek stałych DPF/FAP/SCR/KAT do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, rolniczych i przemysłowych.

Nasza metoda czyszczenia gwarantuje usunięcie blisko 100% zanieczyszczeń powstałych z sadzy, popiołu, oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego, a przy tym pozostaje bezpieczna dla samego wkładu rdzenia filtra.

Jak wygląda proces czyszczenia

Wstępna Ocena

Dostarczają lub wysyłają Państwo zdemontowany filtr DPF do naszej firmy.

Możesz także umówić się na wizytę w naszym serwisie i przyjazd samochodem, wtedy dokonujemy kompleksowej usługi wraz z montażem

Po przyjęciu dokonujemy cyfrowej endoskopowej oceny wkładu filtra z obu stron pod kątem uszkodzeń mechanicznych i ewentualnego nadtopienia

Wykonujemy test przeciwciśnienia na stanowisku probierczym w celu zbadania stopnia zablokowania. Zmierzone nadciśnienie zostaje wydrukowane na protokole z urządzenia FH2 które Państwo otrzymują

Uszkodzenia uniemożliwiające regenerację

W przypadku gdy filtr DPF lub katalizator ma pęknięty, niekompletny lub nadtopiony wkład ceramiczny lub widać ślady mechanicznej ingerencji w DPF, nie będziemy w stanie go zregenerować. Regeneracja jest możliwa tylko w przypadku, gdy filtr jest zabrudzony, nawet bardzo mocno, ale nie uszkodzony

Regeneracja i czyszczenie filtra DPF / katalizatora

Procedura czyszczenia filtra DPF lub katalizatora na urządzeniu FH2

Dobór i montaż odpowiednich adapterów montażowych i redukcji

Wtryśnięcie specjalistycznego detergentu po obu stronach wkładu ceramicznego.
Detergent ma za zadanie m.in wypieranie zalegającego oleju silnikowego, który mógłby utrudnić proces czyszczenia

Montaż filtra lub katalizatora do komory czyszczącej szwajcarskiego urządzenia FH2

Czyszczenie DPF wodą o wysokim impulsowym przepływie. Wysoki wydatek możliwy jest dzięki turbinie zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Proces czyszczenia rozpoczynany jest wstecznie do przepływu spalin.

Po zakończonym pierwszym cyklu, odwracany jest kierunek przepływu, zatem rozpoczyna się czyszczenie wodą zgodnie z kierunkiem spalin. Z racji mniejszego dławienia niż w fazie pierwszej urządzenie uruchamia w cyklu automatycznym dodatkową pompę dla zwiększenia przepływu wody.

Trzeci cykl czyszczenia wodą jest powtórzeniem cyklu pierwszego, zatem przeciwnie do przepływu spalin.

W przypadku bardzo silnie zabrudzonych filtrów DPF procedura czyszczenia zostaje powtórzona we wszystkich trzech krokach.

Opróżnienie filtra lub katalizatora z wody

Suszenie filtra przepływającym powietrzem o temperaturze 90 C. Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu w urządzeniu FH2, możliwe jest czyszczenie jednego filtra, a suszenie drugiego w tym samym czasie. Zwiększa to znacznie wydajność pracy naszego działu.

Chłodzenie filtra DPF w wymuszonym obiegu powietrza. DPF po zakończonym procesie suszenia i chłodzenia jest wolny od wody użytej do czyszczenia.

Powyższa procedura jest gwarancją usunięcia 98,5% sadzy oraz popiołu, a także oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora.

Wykonujemy test przeciwciśnienia dla potwierdzenia skuteczności usunięcia sadzy i popiołu. Nadciśnienie podane w milibarach jest zawarte na protokole z urządzenia. Można zatem porównać wartość przed oraz po czyszczeniu filtra cząstek stałych.

Wartość przeciwciśnienia dla każdego filtra jest inna i ocenie podlega różnica, a nie sama wartość końcowa.

Oceniamy ponownie wkład filtra DPF z obu stron za pomocą badania endoskopowego, tym razem po czyszczeniu. Tworzymy dokumentację zdjęciową.

Filtr cząstek stałych / katalizator sprawny

Do każdego wyczyszczonego filtra dostarczamy protokół z wydrukiem z urządzenia FH2 zawierający przeciwciśnienie przed oraz po czyszczeniu. 

Po procesie regeneracji DPF/FAP i ponownym montażu w pojeździe, należy wykonać czynności diagnostyczne i resetujące jak np. kasowanie poziomu popiołu lub zakończenie niekompletnej regeneracji filtra. Są to podobne czynności, co po montażu nowego filtra DPF i wynikają z konieczności przyuczenia sterownika silnika do prawidłowo działającego filtra cząstek stałych.